Acordo de colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de FP Básica

Asinado en Santiago de Compostela, a dez de novembro de dous mil catorce, o Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.

Temática: 
Outros
Etiquetas: