Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de perso

Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: