Addenda ao Convenio coa Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de FP

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Outros:

Desenvolver a cláusula cuarta do convenio: Plan de recoñecemento da experiencia profesional dos/as traballadores/as da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Etiquetas: