Addenda ao Protocolo con Leroy Merlín, SLU

Asinada, en Santiago de Compostela, oito de xaneiro de dous mil quince a Addenda ao Protocolo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Leroy Merlín, S.L.U. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: