Addenda ao Convenio entre a Consellería e o Ministerio do Interior

Asinada en Santiago de Compostela, treinta de junio de dos mil quince a Adenda ao Convenio de colaboración entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio do Interior para a realización do módulo de formación en centros de traballo, por parte dos estudantes de formación profesional, nos centros penitenciarios da Comunidade Autónoma.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Formación do profesorado
Etiquetas: