Segunda Addenda ao Convenio con Unidad de Vehículos Insdustriales, S.A. sobre colaboración educativa na FP

Segunda Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: