Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Segunda convocatoria 2019

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da segunda convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 10 de xaneiro de 2020.