Carnés profesionais. Datas e material de consulta permitido. Convocatoria extraordinaria 2017

Publicadas as datas de celebración das probas da convocatoria extraordinaria de 2017 de carnés e habilitacións profesionais, así como o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba.

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas. As probas realizaranse no CIFP Politécnico de Santiago na Rúa Rosalía de Castro 133, Santiago de Compostela.