Acreditación de competencias

  •   Para obter o cuestionario de autoavaliación prema no código da unidade de competencia. Ciclo   Cod. cualificación   Cualificación   Cod. UC   Unidade de...
  • Ligazóns as páxinas web do CIFP Anxel Casal Monte Alto, onde poderás atopar o calendario de entrevistas individuais das diferentes comisións de avaliación. EmerxenciasSanitarias Farmacia e...
  • Inicio da fase de asesoramento Convócase a todas as persoas candidatas admitidas á primeira reunión grupal de asesoramento, que terá lugar o día 4 de xullo as 12:00 horas. E aquelas que non...
  • Nas seguintes ligazóns pódese consultar as listaxes definitivas de persoas admitidas/excluidas en cada unidade de competencia no marco do proceso de acreditación de competencias.   CENTRO...
  • Nas seguintes ligazóns pódese consultar as listaxes provisionais de persoas admitidas/excluidas en cada unidade de competencia no marco do proceso de acreditación de competencias.   CENTRO...
  • Nas seguintes ligazóns pódese consultar a listaxe de solicitantes en cada unidade de competencia no marco do proceso de acreditación de competencias.   As persoas que desexen presentar algunha...
  • O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP)    Familia Profesional: Fabricación mecanicaUnidades de competencias asociadas ao ciclo CM...
  • A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional garantirá un servizo aberto e permanente que facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.   1. Esta...
  • Para acceder ao plan de Acreditación da experiencia profesional deberás achegar xunto á solicitude de inscrición a seguinte documentación:   1. A experiencia laboral xustifícase cos seguintes...
  • A. FASE I. Asesoramento Nesta fase, un asesor ou unha asesora axúdache a compilar todas as probas que poidas achegar para defender a túa competencia profesional: proxectos, traballos realizados,...
Distribuir contido