eduemprende

  • Os pasados días 9 e 10 de maio celebráronse no CIFP Politécnico de Santiago as xornadas de formación sobre o desenvolvemento de metodoloxía para comunicación efectiva de proxectos de empresa e a súa...
  • No marco de eduemprende, Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, para impulsar actitudes emprendedoras entre o alumnado dos niveis educativos de educación infantil, primaria,...
  •   Finalidade O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende, constitúese como o marco de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo de Galicia, e establece...
  • O espírito emprendedor é un dos motores principais da innovación, a competitividade e o crecemento da economía. Desde hai anos, observouse unha correlación positiva e sólida entre o fomento do...
  • Que é?  Este programa consiste na constitución dun negocio virtual no que a dirección e a xestión a leva a cabo o alumnado dos ciclos, que reproducen na aula a simulación das situacións reais...
  • Que é? Emprende ten como obxectivo facilitar ao alumnado galego espazos e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables, en centros educativos que...
  •  Que é o programa eduemprende Avanza? Eduemprende Avanza 2013 é unha formación práctica e específica  sobre como concretar e materializar un posible modelo de negocio, idea ou proxecto de...
  • Que é eduemprende Idea?  É un concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e...
  • É un proxecto innovador que pretende converter en realidade as ideas innovadoras e empresariais do alumnado de formación profesional. Consta de catro programas: Deseño para incentivar e premiar...
Distribuir contido