Imaxe e son

 •   Que se aprende a facer?A competencia xeral deste título consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo, e efectuar a captación, a mestura directa, a gravación...
 • Que se aprende a facer?Definir, planificar e supervisar a instalación, a captación, a gravación, o control, a emisión,a posprodución e a reprodución do son en audiovisuais, radio, industria discográ...
 • Que se aprende a facer?Organizar e supervisar a preparación, a realización e a montaxe de proxectos audiovisuais filmados, gravados ou en directo, así como rexer os procesos técnicos e artísticos de...
 • Que se aprende a facer?Planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, espectáculos e eventos, asegurando o...
 • Que se aprende a facer?Realizar proxectos fotográficos completos, captar, rexistrar e tratar imaxes en producións audiovisuais, e iluminar espazos escénicos en audiovisuais, espectáculos e eventos,...
 • Que se aprende a facer?Xerar animacións 2D e 3D para producións audiovisuais e desenvolver produtos audiovisuais multimedia interactivos, integrando os elementos e as fontes que interveñen na súa...
 • Son
    Que se aprende a facer?Definir, coordinar e realizar a captación, rexistro, tratamento e reprodución de son en producións audiovisuais, radiofónicas, musicais, espectáculos e actos,...
 •   Que se aprende a facer?Definir e obter imaxes fixas ou móbiles, en calquera soporte e formato, por medios fotográficos, cinematográficos ou videográficos, e iluminar espazos escénicos,...
 •   Que se aprende a facer?Planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, radio e/ou espectáculos, asegurando...
 •   Que se aprende a facer?Organizar e supervisar a preparación, execución e montaxe de calquera tipo de programa filmado/gravado ou en directo, coordinando os medios técnicos e humanos necesarios...
Distribuir contido