FP a distancia

  • As condicións de acceso son as seguintes: Ter cumpridos dezaoito anos ou cumprilos no ano natural en que comece o curso escolar (excepcionalmente, persoas maiores de dezaseis anos que teñan un...
  • Instancia de solicitude axustada aos modelos da Orde do 5 de xuño de 2007.  Anexo V, para módulos profesionais de grao medio. Anexo VI, para módulos profesionais de grao...
  • As ensinanzas de formación profesional a distancia caracterízanse pola flexibilidade, de xeito que lles permitan ás persoas adultas a posibilidade de combinaren o estudo e a formación coa actividade...
Distribuir contido