Acreditación

  • Para acceder ao plan de Acreditación da experiencia profesional deberás achegar xunto á solicitude de inscrición a seguinte documentación:   1. A experiencia laboral xustifícase cos seguintes...
  • A. FASE I. Asesoramento Nesta fase, un asesor ou unha asesora axúdache a compilar todas as probas que poidas achegar para defender a túa competencia profesional: proxectos, traballos realizados,...
  • 1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os seguintes requisitos:   A. Posuír a nacionalidade española, atoparse incluido como residente...
  • Guía da persoa candidataEsta guía está deseñada para coñecer os requisitos que tes que cumprir para accederes ao procedemento de avaliación e acreditación para o recoñecemento das competencias...
  • O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non...
Distribuir contido