Probas

  • Introdución Na Orde do 16 de marzo de 2011, da Consellería de Economía e Industria, establé­cese que a consellería competente regulará mediante orde o procedemento e a convo­catoria para a...
  • Introdución - Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016...
  • Introdución - Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016...
  • Convocatoria extraordinaria Calendario de probas Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a...
  • Orde do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo....
  • Convocatoria probas libres Orde do 8 de maio de 2015 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral...
  • Na seguinte documentación poderá acceder a arquivos pdf nos que se recolle, ademais da información sobre o proceso de admisión, todos os impresos necesarios para realizar a solicitude e a...
  • Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2016. Pode consultar a  Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos...
  • Acceso á información xeral das probas de acceso a grao medio Introdución - Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior...
  • Acceso á información xeral das probas de acceso a grao superior Introdución - Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao...
Distribuir contido