Ven a FP

  • Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade...
  • Convocatoria de xuño de 2017 Publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de...
  • FP dual coa empresa Navantia Publicada a Orde do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros...
  • Convocatoria de setembro de 2016 Publicada a ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros...
  • Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 6 de xuño de 2016, que tras a finalización do período...
  • A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación...
  • Convocatoria de xuño de 2016   Publicada no Diario Oficial de Galicia a orde de convocatoria pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos...
  • Período especial de admisión para o Ciclo medio Emerxencias e Protección Civil. O día 2 de outubro publicouse no DOG a Orde do 23 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 10 de xuño de...
  • Requisitos das persoas solicitantes Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo. Cumprir os...
  • Publicada no DOG do día 28 de agosto a Orde do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros...
Distribuir contido