Ven a FP

  • Convocatoria 2017 Na seguinte ligazón poderá atopar toda a información relacionada co proceso de admisión a ciclos formativos de grao medio para o curso 2017-2018.   Convocatoria 2016 Na...
  • Convocatoria 2017. Xuño Na seguinte ligazón poderá atopar toda a información relacionada coa convocatoria de xuño de 2017 pola que se autorizan os proxectos experimentais de formación...
  • Formación profesional inicial no curso 2017-2018, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan...
  • Na seguinte documentación poderá acceder a un arquivo pdf no que se recolle, ademais da información sobre o proceso de admisión, todos os impresos necesarios para realizar a solicitude e a matrícula...
  • Oferta  A formación profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos, tanto de grao medio como de grao superior, cunha organización en módulos e con contidos teórico...
  • Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos...
Distribuir contido