15005269

15005269 - IES Urbano Lugrís

881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
881960724 IES Urbano Lugrís
Latitude: 43.350421
Lonxitude: -8.418370
Avenida de Arteixo

15007, A Coruña
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSELE04 Mantemento electrónico
ZMP1051 Circuitos electrónicos analóxicos
ZMP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos
ZMP1061 Formación e orientación laboral