15021469

15021469 - IES Leixa

881938125 ies.leixa@edu.xunta.es
881938132 IES Leixa
Latitude: 43.511748
Lonxitude: -8.215220
San Pedro de Leixa

15405, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMARG02 Preimpresión dixital
ZMP0872 Ensamblaxe de publicacións electrónicas
ZMP0874 Formación e orientación laboral
ZMP0867 Tratamento de imaxes en mapa de bits
ZMP0866 Tratamento de textos
ZMP0875 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0873 Ilustración vectorial