15023466

15023466 - IES Lamas de Abade

881866611 ies.lamas.abade@edu.xunta.es
981592461 IES Lamas de Abade
Latitude: 42.862781
Lonxitude: -8.535937
Rúa Raiola 8

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora