15026376

15026376 - IES Punta Candieira

881930076 ies.puntacandieira@edu.xunta.es
881930087 IES Punta Candieira
Latitude: 43.657518
Lonxitude: -8.047174
Rúa do Ensino s/n

15350, Cedeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
ZMP0935 Sistemas mecánicos
ZMP0938 Elementos de máquinas
ZMP0939 Procesos de fabricación
ZMP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
ZMP0944 Simulación de sistemas mecatrónicos
ZMP0946 Formación e orientación laboral