15026418

15026418 - IES Terra de Soneira

881866519 ies.terradesoneira@edu.xunta.es
- IES Terra de Soneira
Latitude: 43.104680
Lonxitude: -9.043046
Gándara 25

15129, Vimianzo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
Grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
Grao superior
CSADG01 Administración e finanzas