15027873

15027873 - IES Afonso X O sabio

881880339 ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
- IES Afonso X O sabio
Latitude: 43.301360
Lonxitude: -8.356084
Rúa Río Sil 9

15660, Cambre
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBIFC02 Informática de oficina
Grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
Grao superior
CSADG01 Administración e finanzas