27013958

27013958 - IES Monte Castelo

982828241 ies.monte.castelo@edu.xunta.es
982828255 IES Monte Castelo
Latitude: 43.651413
Lonxitude: -7.356157
Rúa Os Matos s/n

27880, Burela
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica