27015311

27015311 - IES A Pinguela

982828051 ies.pinguela@edu.xunta.es
982828066 IES A Pinguela
Latitude: 42.512000
Lonxitude: -7.526000
Estrada de Sober

27400, Monforte de Lemos
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0179 Inglés
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0658 Formación e orientación laboral