27020562

27020562 - IES de Foz

982870287 ies.foz@edu.xunta.es
982870289 IES de Foz
Latitude: 43.564697
Lonxitude: -7.269055
Rúa Castelao s/n

27780, Foz
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
CBHOT01 Cociña e restauración
Grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMHOT02 Servizos en restauración
Grao superior
CSHOT04 Dirección de cociña
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
Grao superior
ZSHOT04 e ZSHOT05 Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración