27020811

27020811 - EPAPU de Bonxe

982393218 epa.bonxe@edu.xunta.es
982393225 EPAPU de Bonxe
Latitude: 43.114737
Lonxitude: -7.582519
Lugar de Bonxe

27153, Outeiro de Rei
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0547 Acabamentos en carpintaría e moble
ZMP0543 Documentación técnica
ZMP0546 Montaxe de carpintaría e moble