32016285

32016285 - IES de Vilamarín

988685050 ies.vilamarin@edu.xunta.es
988286150 IES de Vilamarín
Latitude: 42.452246
Lonxitude: -7.904717
Borulfe s/n

32140, Vilamarín
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMAGA03 Xardinaría e floraría
ZMP0407 Taller e equipamentos de tracción
ZMP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas
ZMP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes
ZMP0583 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
ZMP0176 Recepción e reservas
ZMP0179 Inglés
ZMP0182 Formación e orientación laboral
Grao superior
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos