32016467

32016467 - IES Sección de Sobradelo-Carballeda

988788574 ies.sobradelo.carballeda@edu.xunta.es
988788576 IES Sección de Sobradelo-Carballeda
Latitude: 42.417301
Lonxitude: -6.925120
Rúa Candís, s/n (Sobradelo)

32330, Carballeda de Valdeorras
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMEOC01 Construción
ZMP0995 Construción
ZMP0996 Interpretación de planos de construción
ZMP1000 Formigón armado
ZMP1001 Organización de traballos de construción
ZMP1004 Cubricións
ZMP1005 Impermeabilizacións e illamentos
ZMP1343 Empresa e iniciativa emprendedora