32016467

32016467 - IES Sección de Sobradelo-Carballeda

988788574 ies.sobradelo.carballeda@edu.xunta.es
988788576 IES Sección de Sobradelo-Carballeda
Latitude: 42.417301
Lonxitude: -6.925120
Rúa Candís, s/n (Sobradelo)

32330, Carballeda de Valdeorras
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMEOC01 Construción
ZMP0999 Encofrados
ZMP0997 Fábricas
ZMP1006 Formación e orientación laboral
ZMP0998 Revestimentos
ZMP1002 Obras de urbanización
ZMP1003 Solados, azulexados e chapados