32016777

32016777 - IES Carlos Casares

988788594 ies.viana.bolo@edu.xunta.es
988788611 IES Carlos Casares
Latitude: 42.188012
Lonxitude: -7.103798
Estrada da Rúa 58

32550, Viana do Bolo
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria