32016777

32016777 - IES Carlos Casares

988788594 ies.viana.bolo@edu.xunta.es
988788611 IES Carlos Casares
Latitude: 42.188012
Lonxitude: -7.103798
Estrada da Rúa 58

32550, Viana do Bolo
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBIFC02 Informática de oficina
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios