36011579

36011579 - IES A Guía

886111003 ies.guia@edu.xunta.es
886111013 IES A Guía
Latitude: 42.253679
Lonxitude: -8.698948
Avenida Dona Fermina 1

36207, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0179 Inglés
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0631 Formación e orientación laboral