36015184

36015184 - IES Escolas Proval

886110369 ies.escolas.proval@edu.xunta.es
886110374 IES Escolas Proval
Latitude: 42.113549
Lonxitude: -8.779903
Avenida Portugal 171

36350, Nigrán
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas