36015184

36015184 - IES Escolas Proval

886110369 ies.escolas.proval@edu.xunta.es
886110374 IES Escolas Proval
Latitude: 42.113549
Lonxitude: -8.779903
Avenida Portugal 171

36350, Nigrán
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora