36016656

36016656 - IES Pedro Floriani

886120413 ies.pedro.floriani@edu.xunta.es
886120417 IES Pedro Floriani
Latitude: 42.290322
Lonxitude: -8.609475
Rúa Marisma de Santa Mariña s/n

36800, Redondela
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBELE01 Electricidade e electrónica
Grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Grao superior
CSADG01 Administración e finanzas