36018677

36018677 - IES Luís Seoane

986857700 ies.luis.seoane@edu.xunta.es
986864322 IES Luís Seoane
Latitude: 42.447750
Lonxitude: -8.621489
Rúa Luxemburgo, s/n (Monteporreiro)

36162, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0179 Inglés
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMP0446 Empresa na aula