BHOT02

 

BHOT02 - Aloxamento e lavandaría

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: profesional básico
Horas: 2000
Código: BHOT02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Realizar con autonomía a limpeza e posta a punto das habitacións en aloxamentos turísticos ou doutra índole, e das súas áreas comúns, coidando o bo estado das instalacións e da moblaxe, así como realizar as operacións de clasificación, lavado e limpeza de artigos téxtiles en instalacións industriais, asistindo nos procesos de servizo e atención á clientela, seguindo os protocolos de calidade establecidos, cumprindo as normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

 

En que ámbitos se traballa?
Actividade habitualmente por conta allea en hoteis ou outro tipo de aloxamentos turísticos, e en residencias escolares, de maiores, sanitarias, etc., así como en empresas de servizos de atención a colectividades, e en lavandarías industriais e de proximidade.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Camareiro/a de pisos, en establecementos de aloxamento turístico, en calquera tipoloxía, modalidade ou categoría; valet ou mozo/a de habitacións; auxiliar de pisos e limpeza; auxiliar de lavandaría e lenzaría en establecementos de aloxamento; operador/ora de máquinas lavadoras e secadoras de pezas; operador/ora de máquinas e equipamentos de pasada do ferro a pezas.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP3009 Ciencias aplicadas I 175 6
MP3011 Comunicación e sociedade I 206 7
MP3077 Materiais e produtos téxtiles 88 3
MP3093 Lavado e secado de roupa 117 4
MP3094 Pasada do ferro e embolsamento de roupa 116 4
MP3130 Posta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento 208 7
MP3005 Atención á clientela 58 3
MP3012 Comunicación e sociedade II 135 6
MP3039 Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering 90 4
MP3042 Ciencias aplicadas II 162 7
MP3131 Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento 263 11
MP3132 Formación en centros de traballo 320

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2018-2019.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 881961030
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 881960820
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).