BMAM01

 

BMAM01 - Carpintaría e moble

Familia: Madeira, moble e cortiza
Sistema educativo: LOE
Grao: profesional básico
Horas: 2000
Código: BMAM01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Realizar operacións básicas de fabricación, instalación e montaxe de elementos de carpintaría e moble, mecanizando madeira e derivados, acondicionando superficies, aplicando produtos de acabamento e auxiliando nos procesos de tapizado, colaborando na elaboración de produtos coa estética e os acabamentos requiridos, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

 

En que ámbitos se traballa?
En pequenas, medianas e grandes empresas, por conta allea ou propia, dedicadas á fabricación e á instalación de elementos de carpintaría e moble, así como á aplicación de produtos de acabamento e tapizado de mobles en xeral.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Montador/ora de produtos de ebanistaría en xeral; montador/ora de mobles de madeira ou similares; montador/ora produtos de madeira excepto ebanistaría; montador/ora de envases e embalaxes de madeira e similares; acabador/ora de mobles de madeira; acoitelador/ora e vernizador/ora de parqué; vernizador/ora e lacador/ora de artesanía de madeira; vernizador/ora e lacador/ora de mobles de madeira; operador/ora de tren de acabamento de mobles; embalador/ora, empaquetador/ora e etiquetador/ora á man; peón da industria da madeira e da cortiza; tapiceiro/a de mobles.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP3009 Ciencias aplicadas I 175 6
MP3011 Comunicación e sociedade I 206 7
MP3074 Operacións básicas de mecanizado de madeira e derivados 281 10
MP3075 Instalación de elementos de carpintaría e moble 160 5
MP3077 Materiais e produtos téxtiles 88 3
MP3005 Atención á clientela 58 3
MP3012 Comunicación e sociedade II 135 6
MP3019 Ciencias aplicadas II 162 7
MP3076 Acabamentos básicos da madeira 180 8
MP3078 Tapizado de mobles 173 7
MP3080 Formación en centros de traballo 320

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2018-2019.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15024513 CIFP Someso 881880001
Arteixo (Santiago) 15020431 CPR Agarimo 981600687
Coruña, A 15004204 IES Calvo Sotelo 981252600
Melide 15008817 IES de Melide 881866109
Narón 15025268 IES As Telleiras 881930350
Ortigueira 15020544 IES de Ortigueira 881930407

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 986873003
Salvaterra de Miño 36020337 IES de Salvaterra de Miño 986658238
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).