MHOT01

 

MHOT01 - Cociña e gastronomía

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MHOT01
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Executar as actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación e presentación, e servizo de todo tipo de elaboracións culinarias no ámbito da produción en cociña, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

Onde se realiza o traballo?
En empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector de hostalaría, aínda que tamén poden traballar por conta propia en pequenos establecementos do subsector de restauración. En sectores e subsectores produtivos e de prestación de servizo onde se desenvolvan procesos de preelaboración, elaboración e, de ser o caso, servizo de alimentos e bebidas, como é o sector de hostalaría e, no seu seo, as subáreas de hotelaría e restauración (tradicional, moderna e colectiva). Tamén en establecementos dedicados á preelaboración e á comercialización de alimentos crus, tendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas á almacenaxe, ao envasado e á distribución de produtos alimentarios e outros.

 

En que postos de traballo?
Cociñeiro/a, xefe/a de partida, empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Formación e orientación laboral 107
Preelaboración e conservación de alimentos 240
Procesos básicos de pastelaría e repostaría 240
Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos 53
Técnicas culinarias 320
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Ofertas gastronómicas 87
Produtos culinarios 350
Sobremesas en restauración 140

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico en Cociña e Gastronomía.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 981160196
Pontedeume 15025682 IES Fraga do Eume 881930455
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Foz 27020562 IES de Foz 982870287
Lugo 27016455 IES Sanxillao 982828088
Sober 27011718 CPR Belarmino Fernández Iglesias 982460469

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27016455 IES Sanxillao 982828088
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).