MTMV03

 

MTMV03 - Electromecánica de maquinaria

Familia: Transporte e mantemento de vehículos
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MTMV03

 

Que se aprende a facer?
Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións nas áreas de mecánica, hidráulica, pneumática, electricidade e electrónica do sector de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

 

Onde se realiza o traballo?
No sector de construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil: empresas de fabricación de maquinaria agrícola, Empresas de fabricación de maquinaria de industrias extractivas e de edificación e obra civil, empresas de reparación de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, empresas de montaxe e ensamblaxe de sistemas, de equipamentos e apeiros de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, empresas de transformación e adaptación de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, fabricación e distribución de recambios, distribución de equipamentos de diagnose.

 

En que postos de traballo?
Electromecánico/a de maquinaria agrícola, electromecánico/a de máquinas de industrias extractivas, electromecánico/a de máquinas de edificación e obra civil, electromecánico/a axustador/ora de equipamentos de inxección diésel, verificador/ora de maquinaria agrícola e industrial, reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos, reparador/ora de sistemas de transmisión e freos, reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión, instalador/ora de accesorios, vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose, operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Equipamentos e apeiros 133
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Mecanizado básico 107
Motores 133
Sistemas auxiliares do motor diésel 140
Sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros 157
Sistemas de carga e arranque 213
Sistemas de forza e detención 157
Sistemas de suspensión e guía 267

 

Que título se obtén?
Técnico en electromecánica de maquinaria

Observacións:

Corrección de erros: Arquivo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo en réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo na modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual.
Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).