SADG01

 

SADG01 - Administración e finanzas

Familia: Administración e xestión
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SADG01
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais,laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando anormativa e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade,nomeadamente no sector de servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial,contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención áclientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas exestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou através do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira oulaboral, estudos de proxectos, etc.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro,administrativo/a contable, administrativo/a de loxística, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administraciónpública, administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías,técnico/a en xestión de cobramentos, responsable de atención á clientela.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais
Horas
Comunicación e atención á clientela 160
Formación e orientación laboral  107
Inglés 160
Ofimática e proceso da información 240
Proceso integral da actividade comercial 133
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
Contabilidade fiscalidade 157
Formación en centros de traballo 384
Proxecto de administración e finanzas 26
Simulación empresarial  140
Xestión de recursos humanos 105
Xestión financeira 123
Xestión loxística e comercial 105

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en administración e finanzas

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arteixo 15023314 IES de Sabón 981601012
Arzúa 15027733 IES de Arzúa 981500527
Betanzos 15001148 IES As Mariñas 981775811
Boiro 15026698 IES Espiñeira 981847677
Cambre 15027873 IES Afonso X O sabio 981651025
Carballo 15002591 IES Monte Neme 981701159
Cedeira 15026376 IES Punta Candieira 981481202
Cee 15003224 IES Fernando Blanco 981745350
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 981230643
Coruña, A 15005270 CPR Afundación A Coruña 981236552
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 981321565
Narón 15026455 IES Terra de Trasancos 981380033
Noia 15026731 IES Campo de San Alberto 981822800
Padrón 15023090 IES Macías o Namorado 981817008
Pontes de García Rodríguez, As 15021767 IES Castro da Uz 981451304
Ribeira 15027711 IES Leliadoura 981874633
Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas 881867080
Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas 981573440
Vimianzo 15026418 IES Terra de Soneira 981716376

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Burela 27013934 IES Perdouro 982870102
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela 982403111
Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894
Sarria 27012036 IES Gregorio Fernández 982530030
Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo 982510951
Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982560449

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Barco de Valdeorras (O) 32001725 IES Lauro Olmo 988320175
Carballiño (O) 32015037 IES Manuel Chamoso Lamas 988271122
Ourense 32008914 CPR Santo Cristo 988220588
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901
Verín 32013582 IES García-Barbón 988410379
Xinzo de Limia 32014801 IES Cidade de Antioquía 988460519

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Bueu 36019463 IES Johan Carballeira 986323270
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey 986520161
Estrada, A 36002359 IES Antón Losada Diéguez 986570336
Guarda, A 36019244 IES A Sangriña 986609015
Lalín 36013758 IES Laxeiro 986787051
Moaña 36004745 IES Plirilingüe A Paralaia 986312217
Neves , As 36005671 EFAG A Cancela 986648250
Nigrán 36015184 IES Escolas Proval 986369402
Ponteareas 36014520 IES Pedra da Auga 986641017
Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700
Porriño (O) 36019529 IES Ribeira do Louro 986333956
Redondela 36016656 IES Pedro Floriani 986401911
Sanxenxo 36019256 IES de Vilalonga 986744953
Vigo 36017430 IES Ricardo Mella 986253711
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vigo 36013795 CPR CEBEM 986419899
Vigo 36011853 CPR Daniel Castelao 986442121
Vigo 36011521 CPR Vivas 986227085
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018.

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).