SENA02

 

SENA02 - Enerxías renovables

Familia: Enerxía e auga
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SENA02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Efectuar a coordinación da montaxe, a posta en servizo, a xestión da operación e o mantemento de parques e instalacións de enerxía eólica, así como promover instalacións,desenvolver proxectos e xestionar e realizar a montaxe e o mantemento de instalacións solares fotovoltaicas, e tamén xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento, e realizar a operación e o mantemento de primeiro nivel en subestacións eléctricas.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas dedicadas a realizar a promoción, a montaxe, a explotación e o mantemento de instalacións de enerxías eólicas e solares fotovoltaicas para a produción de enerxía eléctrica, así como en empresas relacionadas coa xeración, o transporte e a distribución de enerxía eléctrica, ou que posúan instalacións de alta tensión, e tamén en empresas industriais que realicen traballos de montaxe e mantemento de subestacións eléctricas.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a de xestión de operación e mantemento en instalacións eólicas, responsable de montaxe de parques eólicos, responsable de montaxe de aeroxeradores, especialista montador/ora de aeroxeradores, especialista en mantemento de parques eólicos,promotor/ora de instalacións solares, proxectista de instalacións solares fotovoltaicas,responsable de montaxe de instalacións solares fotovoltaicas, responsable de mantemento de instalacións solares fotovoltaicas, responsable de explotación e mantemento de pequenas centrais solares fotovoltaicas, montador/ora operador/ora de instalacións solaresfotovoltaicas, encargado/a de montaxe de subestacións eléctricas de instalacións eólicas efotovoltaicas, encargado/a de mantemento de subestacións eléctricas de instalacións eólicas e fotovoltaicas, operador/ora mantedor/ora de subestacións eléctricas de instalacións eólicas e fotovoltaicas.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0668 Sistemas eléctricos en centrais 160 6
MP0669 Subestacións eléctricas 187 7
MP0670 Telecontrol e automatismos 187 7
MP0671 Prevención de riscos eléctricos 52 2
MP0680 Sistemas de enerxías renovables 160 6
MP0681 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas 107 4
MP0687 Formación e orientación laboral 107 4
MP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas 192 11
MP0683 Xestión da montaxe de parques eólicos 192 11
MP0684 Operación e mantemento de parques eólicos 193 11
MP0686 Proxecto de enerxías renovables 26
MP0688 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0689 Formación en centros de traballo 384
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).