SHOT01

 

SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SHOT01
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas, controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e os resultados económicos do establecemento, prestando o servizo na área de aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.

 

Onde se realiza o traballo?
No sector turístico, nomeadamente no subsector dos aloxamentos turísticos hoteleiros e extrahoteleiros, incluíndo tamén algúns tipos afíns, como as residencias sanitarias, hospitalarias e de estudantes, entre outras, independentemente da súa su modalidade. Trátase de persoal fundamentalmente por conta allea, dado o grande investimento en inmobilizado que adoita supor o aloxamento, e que exerce as súas actividades en labores de xestión, dirección e supervisión en áreas funcionais de recepción, reservas, pisos e eventos.

 

En que postos de traballo?
Subdirector/ora de aloxamentos de establecementos turísticos. Xefe/a de recepción. Encargado/a de reservas. Xefe/a de reservas. Coordinador/ora de calidade. Gobernante/a ou encargado/a xeral do servizo de pisos e limpeza. Subgobernante/a ou encargado/a de sección do servizo de pisos e limpeza. Xestor/ora de aloxamento en residencias, hospitais e similares. Xestor/ora de aloxamento en casas rurais. Coordinador/ora de eventos. Xefe/a de vendas en establecementos de aloxamentos turísticos. Comercial de establecementos de aloxamentos turísticos.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Dirección de aloxamentos turísticos 240
Estrutura do mercado turístico 133
Formación e orientación laboral 107
Inglés 160
Márketing turístico 160
Recepción e reservas 160
Comercialización de eventos 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Protocolo e relacións públicas 105
Proxecto de xestión aloxamento turístico 26
Recursos humanos no aloxamento 87
Segunda lingua estranxeira 157
Xestión do departamento de pisos 105

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Aloxamentos Turísticos.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).