SHOT04

 

SHOT04 - Dirección de cociña

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SHOT04
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo en cociña, determinando ofertas e recursos, controlando as actividades propias do aprovisionamento, a produción e o servizo, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

Onde se realiza o traballo?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector da hostalaría e, en concreto, do subsector de restauración. Poden actuar en pequenos establecementos, en moitas ocasións como propietario ou propietaria e responsable de cociña simultaneamente. Malia desenvolver habitualmente a súa actividade profesional en establecementos de carácter privado, tamén pode desenvolvela en establecementos públicos, nomeadamente nos sectores educativo, sanitario e de servizos sociais. Cando non actúan por conta propia, realizan as súas funcións baixo a dependencia da dirección do establecemento, sexa este un hotel ou sexa outro tipo de aloxamento ou establecemento de restauración.

 

En que postos de traballo?
Director/ora de alimentos e bebidas; director/ora de cociña; xefe/a de produción en cociña; xefe/a de cociña; segundo/a xefe/a de cociña; xefe/a de operacións de cátering; xefe/a de partida; cociñeiro/a; encargado de economato e adega.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Control do aprovisionamento de materias primas 53
Formación e orientación laboral 107
Gastronomía e nutrición 53
Inglés 160
Procesos de elaboración culinaria 267
Procesos de preelaboración e conservación en cociña 240
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias 80
Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña 210
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Proxecto de dirección de cociña 26
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración 53
Xestión administrativa e comercial en restauración 70
Xestión da produción en cociña 244

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Dirección de Cociña

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 981160196
Pontedeume 15025682 IES Fraga do Eume 881930455
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Foz 27020562 IES de Foz 982870287
Lugo 27016455 IES Sanxillao 982828088

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 981160196

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Foz 27020562 IES de Foz 982870287

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).