SHOT05

 

SHOT05 - Dirección de servizos de restauración

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SHOT05
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo de alimentos e bebidas en restauración, determinando ofertas e recursos, controlando as actividades propias do aprovisionamento, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, e prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

Onde se realiza o traballo?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas de restauración do sector público ou do privado. Neste caso, realizan as súas funcións baixo a dependencia da dirección ou a xerencia dun restaurante, ou do superior xerárquico equivalente. Tamén poden desenvolver a súa actividade profesional no ámbito do comercio de viños e outras bebidas, ben na venda directa, ou ben na distribución ou na asesoría.

 

En que postos de traballo?
Director/ora de alimentos e bebidas; supervisor/ora de restauración moderna; "maître"; xefe/a de sala; encargado/a de bar-cafetaría; xefe/a de banquetes; xefe/a de operacións de cátering; "sommelier"; responsable de compra de bebidas; encargado/a de economato e adega.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Control do aprovisionamento de materias primas 53
Formación e orientación laboral 107
Gastronomía e nutrición 53
Inglés 160
Procesos de servizos en bar-cafetería 240
Procesos de servizos en restaurante 267
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias 80
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración 140
Proxecto de dirección de servizos en restauración 26
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración 53
Segunda lingua estranxeira 157
Sommelier 157
Xestión administrativa e comercial en restauración 70

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Dirección de Servizos de Restauración

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 981160196
Pontedeume 15025682 IES Fraga do Eume 881930455
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Vilamarín 32016285 IES de Vilamarín 988286013

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
A Coruña 15027897 CIFP Paseo das Pontes 981160196

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Foz 27020562 IES de Foz 982870287

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).