SIMP01

 

SIMP01 - Estética integral e benestar

Familia: Imaxe persoal
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SIMP01
Documentación: RD
DOG
DOC


Que se aprende a facer?
Dirixir e organizar o desenvolvemento dos servizos estéticos, planificar e realizar tratamentos estéticos relacionados coa imaxe e o benestar, e aplicar técnicas estéticas hidrotermais, depilación e implantación de pigmentos, asegurando a calidade, a prevención de riscos laborais e a xestión ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector de coidados da imaxe persoal, no subsector de coidados estéticos, en pequenas e medianas empresas, maioritariamente privadas, nas áreas de tratamentos estéticos integrais, estética hidrotermal, microimplantación de pigmentos, depilación avanzada,masaxe estética e drenaxe, e asesoramento en tratamentos e produtos cosméticos.Trátase de profesionais por conta propia que traballan xestionando a súa propia empresa ou de profesionais por conta allea, que exercen a súa actividade profesional como empregados ou xefes de área ou departamento.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Esteticista, director/ora técnico/a en empresas estéticas e áreas de imaxe persoal, de spa e balnearios, técnico/a en tratamentos estéticos integrais, especialista en técnicas hidroestéticas, técnico/a en micropigmentación, técnico/a en depilación mecánica e avanzada, técnico/a en aparellos de estética, especialista en bronceamento mediante radiación ultravioleta, técnico/a en masaxes estéticas, técnico/a en drenaxe linfática estética, traballador/ora cualificado/a en centros de medicina e cirurxía estética, técnico/acomercial, asesor/ora estético/a e cosmético/a, formador/ora técnico/a en estética.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Aparellos estéticos  133
Cosmética aplicada a estética e benestar  187
Dermoestética  160
Formación e orientación laboral  107
Masaxe estética  240
Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal  133
Depilación avanzada  123
Drenaxe estética e técnicas por presión  87
Empresa e iniciativa emprendedora  53
Estética hidrotermal  123
Formación en centros de traballo  384
Micropigmentación  105
Proxecto de estética integral e benestar  26
Tratamentos estéticos integrais  139

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Estética Integral e Benestar.

 

  

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001
Ferrol 15025645 IES Ricardo Carballo Calero 981326524
Santiago de Compostela 15023466 IES Lamas de Abade 981592461

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009116 IES 12 de Outubro 988213722

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36006730 IES Frei Martín Sarmiento 986852654
Vigo 36018173 IES de Teis 986373811

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).