FP Innova 2019 Inscrición

Inscrición


Centros

O formulario de inscrición para centros para visitar FP Innova Galicia 2019 estará dispoñible desde as 10:00 h do venres 5 de abril de 2019 ata as 14:00 h do martes 30 de abril de 2019.


Profesorado

A inscrición para profesorado estará aberta ata o 3 de maio de 2019.

Profesorado de centros públicos de Galicia: inscrición a través da aplicación fprofe, buscando a actividade con código G1814010.

Profesorado sen acceso a fprofe: inscrición mediante o seguinte formulario web.