in19 - Depuradora de pluviais accionada por enerxía fotovoltaíca

Familias profesionais:
Edificación e obra civil
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Química
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Lugo
Obxectivos:
  • Estudar novas solucións innovadoras e ecolóxicas para os sistemas de recuperación de augas pluviais
  • Coñecer e ampliar as distintas posibilidades de aproveitamento das augas pluviais
  • Pór en marcha sistemas de enerxía sustentables e 100% ecolóxicos nos tratamentos de augas
Síntese do proxecto:

Mediante o uso de enerxías renovables realízase unha instalación autónoma integral de aproveitamento de augas pluviais. Aproveitase a propia instalación de placas fotovoltaicas como elemento de recollida das augas pluviais para ser posteriormente tratadas e impulsadas pola enerxía eléctrica xerada nas propias placas solares.

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.