Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

in19 - Depuradora de pluviais accionada por enerxía fotovoltaíca

Familias profesionais:
Edificación e obra civil
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Química
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Entidades colaboradoras:
Viveiros Angustia
Obxectivos:
  • Estudar novas solucións innovadoras e ecolóxicas para os sistemas de recuperación de augas pluviais
  • Coñecer e ampliar as distintas posibilidades de aproveitamento das augas pluviais
  • Pór en marcha sistemas de enerxía sustentables e 100% ecolóxicos nos tratamentos de augas
Síntese do proxecto:

Mediante o uso de enerxías renovables realízase unha instalación autónoma integral de aproveitamento de augas pluviais. Aproveitase a propia instalación de placas fotovoltaicas como elemento de recollida das augas pluviais para ser posteriormente tratadas e impulsadas pola enerxía eléctrica xerada nas propias placas solares.

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo

L M M X V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31