in22 - Fabricación dunha maqueta didáctica cun motor Citroën HDI

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES Nº 1
Ordes
Obxectivos:
  • Realizar unha maqueta a partir dun motor de inxección HDI que inclúa  todos os seus compoñentes auxiliares, montado todo nunha estrutura transportable
  • Ler e controlar todos os sinais eléctricos aproveitando a facilidade de aceso a todos os sensores e actuadores do motor e dos sistemas auxiliares
  • Realizar a simulación de avarías para efectuar a súa posterior diagnose utilizando os aparellos de reparación e interpretando a documentación
Síntese do proxecto:

A execución da maqueta dun motor diésel HDI posibilita a mellora da práctica docente para a impartición das últimas tecnoloxías usadas nos motores diésel HDI que están sendo usadas polo grupo automobilístico PSA. Posibilita tamén a actualización de coñecementos do profesorado e alumnado e reflíctese na elaboración de materiais didácticos de uso nos ciclos da familia de Automoción.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2016 na Modalidade B.
Obradoiro no congreso: Xoves 11 de maio ás 18:00 h

Listaxe de obradoiros no FPInnova

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: A petición dos visitantes
Fabricación de maqueta didáctica dun motor Citroën HDI
Fabricación de maqueta didáctica dun motor Citroën HDI

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.