in25 - Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede eléctrica

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Santiago de Compostela
Obxectivos:
  • Integrar na Formación Profesional un recurso didáctico que posibilite a realización de prácticas relacionadas coas últimas tecnoloxías en redes
  • Xerar novas vías de I+D+i a nivel docente que teñan continuación no futuro e aplicación na industria
  • Implantar un sistema de telecontrol remoto e comunicable como elemento imprescindible nunha rede eléctrica intelixente ("smartgrid")
Síntese do proxecto:

Deseño e desenvolvemento dun centro de transformación didáctico conectado a unha rede eléctrica intelixente ("smartgrid"). Implantación dun sistema de telecontrol remoto e comunicable e integración do sistema SCADA e o telecontrol nun PC servidor.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2016 na Modalidade B.
Obradoiro no congreso: Mércores 10 de maio ás 19:00 h

Listaxe de obradoiros no FPInnova

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo
Materiais:
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.