Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

in28 - Maquetaxe e modelización dunha estrutura offshore eólica mariña

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Someso
Entidades colaboradoras:
Navantia
Talleres Mecánicos Galicia (TMG)
Iberdrola Renovables
Obxectivos:
  • Realizar unha estrutura real a escala cos mesmos problemas na súa construción que se presentarían nun suposto real
  • Desenvolver un proxecto complexo e actual coa participación de todos os centros traballando en equipo
  • Pór en valor as capacidades de cada centro e rendibilizar a utilización dos seus equipamentos e da súa maquinaria
Síntese do proxecto:

Realización e presentación dun conxunto complexo consistente nunha estrutura eólica mariña a escala, no que cada centro participa como empresa independente (UTC -Union Temporal de Centros-), achegando o seu saber facer, ata obter como resultado o elemento final solicitado polo/a "cliente".

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo

L M M X V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31