Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Proxecto anterior
Proxecto seguinte

in32 - Climatización e AQS xeotérmica por focos combinados

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2016 na Modalidade B.
Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Entidades colaboradoras:
Frinorsa
Obxectivos:
  • Realizar unha instalación xeotérmica innovadora con varias captacións co obxectivo de aumentar o rendemento das instalacións tradicionais
  • Obter auga quente da instalación para climatizar a nave en inverno mediante chan radiante e/ou fancoils, cun alto rendemento enerxético
  • Aproveitar a instalación para obter auga fría no verán para climatizar a nave mediante fancoils cun gasto enerxético case nulo
Síntese do proxecto:

No CIFP Coroso construíuse unha nave para a instalación, o emprego e o mantemento de equipamentos de enerxías renovables (solar térmica, fotovoltaica, xeotérmica e eólica). Climatizouse o local mediante enerxía solar térmica (chan radiante e radiadores) e bombas de calor xeotérmicas, instaladas polo alumnado, que tamén se empregarán para xerar AQS.

Obradoiro no congreso: Mércores 10 de maio ás 18:45 h

Listaxe de obradoiros no FPInnova

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo
Materiais:
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados

«  
  »
L M M X V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31