IN01 - Biomasa-stirling-fotovoltaica

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Lugo
Entidades colaboradoras:
Geoclima ST
Obxectivos:
  • Demostrar o funcionamento e a viabilidade técnica de sistemas enerxéticos renovables-híbridos.
  • Probar que unha instalación renovable pode atender o 100% da demanda eléctrica e térmica dunha vivenda.
  • Deseñar e construír unha instalación que subministre enerxía a un coche eléctrico cuxa fonte de enerxía sexa de orixe 100% renovable.
Síntese do proxecto:

Módulo autónomo para a subministración de enerxía de orixe 100% renovable a unha vivenda. Mediante un sistema fotovoltaico-eólico subminístrase enerxía a baterías estacionarias ou a un vehículo eléctrico. Cando a enerxía eólico-solar non é suficiente, ponse en marcha un gasificador de biomasa para mover un xerador Stirling con recuperador de calor.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade A.
Materiais:
Biomasa-stirling-fotovoltaica. Hibridación de sistemas para produción de electricidade e calor

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.